• Суцільною товстою основною лінією позначають контур предмета або деталі, місця відрізання, надрізування.
  • Штрих- пунктирною тонкою лінією з двома крапками позначають місця згину.
  • За допомогою розмінних ліній зі стріл очками показують розміри предмета або деталі . Всі розміри на кресленнях прийнято давати в міліметрах або сантиметрах. Розміри проставляють завжди над розмінною лінією.
  • Місця нанесення клею і склеювання з лицьового боку позначають штриховкою, виконаною похилими суцільними лініями.
  • Стрілками показують напрямок перетинання паперу, з‘єднання окремих деталей.
  • Порядкові цифри або букви показують, у якій послідовності виконувати виріб.

Від admin

Залишити відповідь