На базі описаного формувача імпульсів можна зібрати ще один прилад – частотомір . Призначення його  це – вимірювання частоти досліджуваного сигналу.

     При вступі на вхід елементу DD1.2 послідовних прямокутних імпульсів, на виході формувача з’являється послідовність негативних імпульсів, тривалість яких залежить від ємності конденсаторів, підключених в даний момент до резистора R1 на вході елементу DD1.2. Протягом дії кожного негативного імпульсу, через один з резисторів R2 – R4 і мікроамперметр РА1 проходить струм. Після закінчення одного з імпульсів і до початку наступного, стрілька механічної системи мікроамперметра за рахунок інерційності не встигає повертатися в початкове положення. Таким чином, чим більше частота імпульсів, тим більше кут відхилення стрілки. Причому залежність ця лінійна, що значно полегшує калібрування приладу.

      Діапазон частот, вимірюваних цим приладом (20..20000 Гц), розбитий на три піддіапазони: 20..200, 200..2000, 2000..20000 Гц. Піддіапазон вимірювання вибирається перемикачем SA1 і залежить від ємності підключеного конденсатора.

     При калібруванні приладу на його вхід подають послідовні імпульси з частотою, відповідній найбільшій частоті піддіапазону, і підбором опору резисторів R2 – R4 встановлюють стрілку на кінцеву відмітку шкали.

Для зручності експлуатації мікроамперметр РА1 повинен бути в діапазоні на  постійний струм в межах 100.. 150 мкА.

Від admin

Залишити відповідь