g1Ракетомоделізм – це один з найцікавіших видів дитячої науково-технічної творчості. Він передбачає побудову, виготовлення та запуск моделей ракет, надає широкі можливості для розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів, їх участь в змаганнях, конкурсах, виставках. Ракетомоделізм –це також хобі, в яке входить вогонь, дим, шум двигуна, запах пороху, інколи і некеровані моделі ракет.З кожною новою ракетою намагаєшся зробити модель більш потужною, надійною і привабливою. Куліш Віктор Якович – керівник ракетомодельного гуртка, творчий і досвідчений педагог.Багато працює з дітьми в індивідуальному порядку. “Без творчості нема життя,” – писав Павло Тичина. Справжня творчість – це талант плюс наполеглива, важка, але радісна праця. Намагатися розкрити цей талант, навчити розуміти радість такої праці – одне з основ-них завдань ракетомодельного гуртка. Мета його – забезпечити опануван-ня вихованцями елементів майстерності, ; розвиток пам’яті, мислення, фантазії, створення можливостей для самовираження; виховання культури поведінки; розширення і поглиблення знань про навколишній світ. Процес гурткової роботи спрямований не тільки на набуття учнями певних знань та вмінь, а й на формування в них інтересу до творчо-тех-нічної діяльності та розвитку їхніх здібностей. Кожна дитина має до чогось певні здібності.Завдання гуртка –відшукати найменші пагінці таланту, розвивати їх. Адже в майбутньому трудовому житті стануть у пригоді міцна пам’ять, гостре око, хороший смак, просто-рова уява. Все це виховується і розвивається під час виконання різних творчих робіт. Будуючи моделі ракет і космічної техніки в дітей проявляються кон-структорсько-технологічні здібності, складаються навички роботи з ін-струментами, знайомляться з історією розвитку ракетобудування і космо-навтики, з досягненнями космічної галузі України. Напрямок роботи гуртка – діючі моделі – копії, спортивні моделі ракет та макети космічної техніки. Вихованці гуртка приймають участь в об-ласних змаганнях з ракетомодельного спорту, виставках – конкурсах з початкового технічного моделювання та «Наш пошук і творчість – тобі, Україно», конкурсі «Космічні фантазії». В гуртку діти вчаться працювати – вчаться творити. Зацікавленість, натхнення, бажання зробити якісно, добре – це творча хвиля, на яку настроєні гуртківці. Шлях до перемоги довгий і важкий, вимагає від вихованців наполегливості ,терпіння , ініціативи. Вихованці гуртка плідно співпрацюють з УМАКО «Сузір’я». Запропонована об’єд-нанням різнопланова програма залучення дітей та молоді до аерокос-мічної освіти стала ефективним засобом оновлення й збагачення змісту роботи гуртка. Добрих успіхів добиваються гуртківці в обласних змаганнях з ракето-модельного спорту. Вони постійні призери цих змагань. Традиційною стала участь гуртківців у Всеукраїнських науково-техніч-ному конкурсі «Мирний космос» та гуманітарному – «Космічні фантазії», виставці-конкурсі «Наш пошук і творчість –тобі,Україно», обласних зма-ганнях з ракетомодельного спорту. Участь у конкурсі сприяє розвитку творчих здібностей, інтересу молоді до авіації та космонавтики, науки і техніки, дослідницької діяльності. Під-готовка до конкурсу – кропітка, творча робота гуртківця і керівника.

Кращі гуртківці ракето модельного гуртка

g22
Піддубчишин Олег
g23
Куліш Святослав
g24
Лаврін Ярослав
g26
Чайковський Віталій і Кравчук Максим
g25
Кравчук Богдан

img_3005
Закоян Артур

Від admin

Залишити відповідь