У 2011 -2012 н.р. в Сокальській СЮТ працювало 9 гуртків ( ракетомодель-ний, радіотехнічний, юний дизайнер, судномодельний, народні промисли, авто-модельний, початкове технічне моделювання ( 2 гуртки), технічний дизайн).
Було організовано роботу 26 груп, в яких займалося 376 дітей.
Два гуртки працювало на базі шкіл району:
Сокальського НВК « ЗШ І-ІІІ ст..№ 4 – ліцей» гурток «Початкове технічне моделювання» (кер.гуртка Пащук Ганна Степанівна)
Княжівської ЗШ І-ІІІст.. — гурток «Початкове технічне моделювання» (кер.гуртка Станько Оксана Леонідівна
Головною метою СЮТ є забезпечення прав громадян на здобуття поза-шкільної освіти. Тому основним напрямком в діяльності Сокальської район-ної станції юних техніків є забезпечення вільного творчого, інтелекту-ального і духовного розвитку дітей, розвитку в учнів творчої ініціативи і самостійності, конструкторських і раціоналізаторських навиків.
Станція юних техніків проводить значну роботу по розвитку технічної творчості в поєднанні з навчальними заняттями на уроках, допомагає учням набувати глибокі і міцні знання в області технічних дисциплін, цінні прак-тичні уміння та навики, створює умови для продуктивної пошукової роботи. Установа забезпечує потребу особистості в самореалізації, підвищенні інтелектуального, духовного, фізичного, емоційного рівня вихованців шляхом їх участі у різних видах творчої діяльності, сприяє професійному самовизна-ченню. У зв’язку з цим, підвищується роль позашкільного закладу у форму-ванні особистості, здатної у майбутньому до високопродуктивної праці, технічно насиченої виробничої діяльності. Педагогічні працівники СЮТ стараються виховати особистість дійову, з високою громадянською свідомість, почуттям національної гідності, інтелектуально творчу, фізично здорову, есте-тично повноцінну, працелюбну , гуманну
Протягом навчального року педколектив організовує ряд масових заходів, які вже стали традиційними.
В вересні місяці педколектив СЮТ організував і провів День відкритих дверей. Традиційно, початок кожного навчального року на станції юних техніків починається саме з цього свята. Учні шкіл мали змогу оглянути виставку робіт гуртківців, познайомитися з навчальними лабора-торіями, послухали виступи гуртківців, переглянули фото та відео матеріали про роботу гуртків СЮТ, спостерігали за показовими запусками моделей ракет, t22t21img_2270img_2262які організували гуртківці ракетомодельного гуртка. Великою мірою саме від першого знайомства з станцією юних техніків залежить захоплення школярів технічною творчістю.

Під час новорічних канікул вихованці гуртків СЮТ поєднували відпочинок з творчою роботою в гуртках. Адже творчість – це незримі ниточки , які об’єднують серця дітей. Гуртківці приймали участь в об-
ласній виставці – конкурсі «Різдвяна шопка 2012»
t23За роботу «Дідух», Краснянський Андрій, вихованець гуртка « Народні промисли» (кер.гуртка Федчун І.С.) нагороджений грамотою за третє місце в номінації «Вироби в стилі народних мистецтв», а колективна робота Верхоляка Святослава, Гнатюка Владислава гуртківців радіотех-нічного гуртка та Сагайка Сергія гуртківця гуртка «Юний дизайнер» (кер.гуртка Баран Б.І. ) «Різдвяна зірка» виборола третє місце кон-курсу в номінації «Іграшки з еле-ментами механіки та електротех-ніки.
Верхоляк Святослав з «Різдвяною зіркою»
В номінації «Паперова пластика» друге місце з композицією «Різдво-2012» зайняла Криштоф Анастасія, вихованка гуртка початкового технічного моде-лювання (кер.гуртка Пащук Г.С.). А «Хатинка Діда Мороза » у виконанні Синюшиної Ольги, вихованки гуртка «Технічний дизайн» (кер.гуртка Присяж-на М.Б.), зайняла третє місце в номінації «Сувеніри» . Для гуртківців це вдалий старт в новому році.
Дитина завжди прагне до творчості. Молодших школярів в гуртках технічного моделювання вабить можливість реалізувати у процесі занять свою творчу уяву, прагнення до самостійності, вдосконалення набутих нави-
чок. У віці 12-18 років дитина починає себе усвідомлювати як особистість, для неї характерне прагнення до проблемних завдань, а в цьому їй найшвидше допоможуть заняття в гуртках – це надійний шлях пізнання кожним учнем своїх творчих можливостей розвитку інтелектуальних здібностей, а досить часто і професійного самовизначення. Творчість починається там, де інтелектуальні й естетичні багатства, засвоєні, здобуті раніше, стають засобом пізнання. Тому працівники СЮТ залучають до занять в технічних гуртках дітей різного віку.t24t25t26t27 Педколектив СЮТ організовує і проводить змагання з початкового технічного моделювання для школярів молодшого шкільного віку. В цих змаганнях прийняли участь школярі Сокальського, Забузького та Тартаківського округів.

Під час цих змагань діти демонструють свої художні здібності, практичні вміння і навички, конструкторські здібності, безмежну дитячу фантазію. Заняття в гуртках можна розглядати як виховання творчістю. Конструкторські і дизайнерські здібності, фантазію і кмітливість проявили хлопчики, створюючи модель легкового автомобіля за розгорткою.
Справжню красу своїми руками створювали дівчатка, виконуючи творче завдання методом аплікації. Їхні «весняні букети» відзначалися різновид-ністю, яскравістю і високою майстерністю виконання.
За підсумками змагань місця розподілилися наступним чином:
1 місце – команда Жвирківської ЗШ І ІІІ ст.
( Вікторія Карпук,Богдан Олійник)
2 місце – команда Сокальського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. №4 – ліцей»
(Анастасія Ксенюк та Віталій Романчук)
3 місце – команда Сокальської ЗШ І-ІІІ ст. №5
(Марія Бунда та Ігор Кохман)
Всі учасники змагань нагородженні грамотами та призами від постійного спонсора МТВПП «Ніка» .
Ці змагання передують обласним змаганням з ПТМ . . Команда СЮТ приймала участь в обласних змаганнях з початкового технічного моделю-вання серед школярів молодшого віку. Цього року команда була сфор-мована з вихованців гуртка «Початкове технічне моделювання», який працює на базі Сокальського НВК « ЗШ І-ІІІ ст. № 4 – ліцей» (керівник гуртка Пащук Г.С..) В напруженій боротьбі команда СЮТ зайняла третє місце.

234787Вихованці гуртків СЮТ приймають участь в конкурсах , які проводяться на рівні району.
Конкурс «Квітковий вернісаж»:
І місце в номінації «на кращий вирощений вазон» гурток «Початкове технічне моделювання» кер.гуртка Пащук Г.С.
ІІ місце в номінації «Флористика» гурток «Початкове технічне моделювання» кер.гуртка Пащук Г.С.
ІІІ місце в номінації «Флористика» гурток «Народні промисли» кер. гуртка Федчун І.С.
Конкурс «Природа і фантазія»
ІІ місце в номінації «Писанкарство» » гурток «Народні промисли» кер.гуртка
Федчун І.С.
ІІІ місце в номінації «Флористика» гурток «Початкове технічне моделювання »
кер.гуртка Пащук Г.С.
ІІІ місце в номінації «Флористика» гурток «Початкове технічне моделю-вання»
кер.гуртка Станько О.Л.
Конкурс-огляд на краще озеленення навчального закладу
ІІІ місце в номінації «Озеленення навчального закладу» гурток «Технічний
дизайн» кер. гуртка Присяжна М.Б.
Районний етап І Міжнародного литовсько-українського конкурсу ма-люнків «Дружать діти на планеті»
І місце гурток «Юний дизайнер» кер.гуртка Баран Б.І.
. Щоб залучити старшокласників до занять технічною творчістю для них організовуються змагання з радіоелектроніки.
Кращі з них приймають участь в обласному конкурсі-захисті науково-дос-лідницьких робіт в галузі радіоелектроніки та приладобудування.
Для частини вихованців такі конкурси стають визначальними при виборі своєї майбутньої професії.
Наприкінці березня у Львові відбувся обласний конкурс науково-дослід ницьких робіт учнів в галузі радіоелектроніки та приладобудування. Свою роботу на цьому конкурсі представляв й вихованець радіотехнічного гуртка Сокальської станції юних техніків Святослав Верхоляк. Він показав високий рівень теоретичних знань та практичних навиків.
Святослав надзвичайно захоплений своєю діяльністю, не шкодуючи часу, він здатний приймати й матеріально втілювати оригінальні рішення. Свідченням цьому є результати конкурсу. Святослав Верхоляк зайняв перше місце. Готував до змагань свого вихованця Богдан Іванович Баран, керівник радіо-технічного гуртка.
t28Щороку, до дня космонавтики, станція юних техніків проводить заочний дитячий конкурс «Космічні фантазії ». Головною метою цього конкурсу є виявлення і підтримка обдарованої учнівської молоді., розвиток її твор-чих здібностей, формування інтере-су до авіації та космонавтики, заці-кавленості у дослідженні космосу. Кращі роботи було відібрано на обласний кон-курс «Космічні фантазії 2012».
В номінації «Космічне моделю-вання» вихованець ракетомодельного гуртка Артур Закоян зайняв перше місце (кер.гуртка Куліш В.Я.)
Гуртківці ракетомодельного гуртка Сокальської станції юних техніків завершили 2011-2012 навчальний рік участю в обласних змаганнях з ракетомодельного спорту серед учнівської молоді, які відбулися на-прикінці квітня в м.Золочевіt29.t30
t31По команді «Пуск» учасники змагань відправляють свою модель в майже космічну подорож. Завзято посвистуючи двигунами, злітають ракети. Не справжні, звичайно, але дуже на них схожі Злітають, на максимумі висоти розпус-кають різнокольорові пара-шути і під енергійні крики вболівальників опускаються на землю.
Модель стартувала вдало. На перший погляд все просто, але це результат напруженої і тривалої праці в гуртку, яка поєднує зусилля рук і розуму, дарує радість інтелектуальної творчості, допомагає гуртківцю втілити свої фантазії в життя.
Хвилюючись, готували до старту свої моделі Максим Кравчук, Богдан Матвіїв, Степан Порташ та Андрій Мазурик – члени ракетомодельної ко-манди Сокальської станції юних техніків.
Боротьба була напруженою і цікавою. Команда Сокальської СЮТ посіла друге командне місце.
В класі моделей S-6А Андрій Мазурик був другим (учень 5кл. Сокаль-ського НВК «ЗШ І-ІІІ ст.№2 -ліцей» ). Вихованці гуртка Богдан Матвіїв в класі моделей S-7, Максим Кравчук в класі моделей S-4 та Степан Порташ в класі моделей S-9 зайняли другі місця. Всі вони учні Сокальського НВК «ЗШ І-ІІІ ст.№4 –ліцей».
Результативний виступ додав вихо-ванцям впевненості в своїх силах та бажання підкорювати нові вершини творчості.
Активно працюють вихованці автомодельного гуртка (кер.Бедь І.О.) Вони постійно приймають участь в обласних змаганнях з трасового автомоделізму.
Вихованці спільно з керівником гуртка будують трасу для своїх моделей.
Вихованці гуртків приймають участь обласних конкурсах-виставках: «Наш пошук і творчість тобі,–Україно», «Люби і знай свій рідний край», робіт гуртківців з початкового технічного моделювання, які відбуваються в травні місяці. Це допомагає дітям стати справжніми творцями, здобути віру у власні сили і можливості, побачити перспективу зростання, виховується особистість, котра мріє досягти вершин творчості.
Обласна виставка-конкурс «Знай і люби свій рідний край»
ІІ місце Станько Наталія вихованка гуртка «Початкове технічне моделю-
вання» кер.гуртка Станько О.Л.
ІІІ місце Криштоф Анастасія вихованка гуртка «Початкове технічне моде-
лю вання» кер. Пащук Г.С.
Обласний етап І Міжнародного литовсько-українського конкурсу ма-люнків, плакатів, фотографій «Дружать діти на планеті»
ІІ місце Назар Христина вихованка гуртка «Юний дизайнер» кер.гуртка
Баран Б.І.
Всеукраїнська виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання:
І місце Чайковський Віталій вихованець ракето модельного гуртка кер.
гуртка Куліш В.Я.
І місце Гесик Назар вихованець автомодельного гуртка керівник гуртка
Бедь І.О.
І місце Маневський Денис вихованець автомодельного гуртка керівник
гуртка Бедь І.О.
ІІ місце Маневський Денис вихованець автомодельного гуртка керівник
гуртка Бедь І.О.
Всеукраїнська виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість –тобі, Україно!»
ІІІ місце колектив вихованців ракето модельного гуртка кер.гуртка
Куліш В.Я.
ІІ місце Сайко Ярослав вихованець судно модельного гуртка кер. гуртка
Рижок Ю.В.
t33img_2270t35Протягом року керівники гуртків підвищують рівень своєї професійної майстерності. Керівники гуртків приймають участь в роботі районного методичного об’єднання керівників гуртків, обласного методичного об’єднання відповідних профілів, дають
відкриті заняття, проводять майстер-класи. Керівники гуртків СЮТ приймають участь в обласному конкурсі методичних розробок педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів.
ІІІ місце Пащук Г.С. кер.гуртка «Початкове
технічне моделювання»
ІІІ місце Рижок Ю.В. кер. судно модельного
гуртка
ІІІ місце Федчун І.С. кер.гуртка «Народні про-мисли»

Найкращі гуртківці, які є призерами Всеукраїнських масових заходів мали змогу оздоровитися в Міжнародному дитячому центрі «Артек»
Цього року таку нагороду здобули два гуртківці ракето модельного гуртка: Артур Закоян учень Забузь-кого НВК « ЗШ І-ІІІ ст. – ліцей» та
Віталій Чайковський учень Сокальського НВК «ЗШ І-ІІІ ст.№2 –ліцей».
Учасники аерокосмічної зміни мали виняткову нагоду поповнити свої знання з астрономії, авіації та космонавтики, випробувати творчі сили в майстернях з ракето- та авіамоделювання, поділитися досвідом, помріяти, добре відпочити та одержати потужний заряд здоров’я. Кожного дня на них чекали нові за-хоплюючі ігри, майстер-класи відомих спортсменів, походи, цікаві конкурси і змагання, пізнавальні екскурсії.
Працівники СЮТ доклали певних зусиль для організації змістовного дозвілля школярів під час роботи літніх оздоровчих таборів. Школярі мали змогу ознайомитися з творчими лабораторіями, переглянути виставку творчих робіт гуртківців, фото-відеоматеріали про роботу гуртків, участь гуртківців у змаганнях, конкурсах, виставках.
t37t38t40t41Керівники гуртків провели майстер-класи для учнів шкіл:
– «Виготовлення найпростіших автомоделей з паперу за розгорткою» керівник автомодельного гуртка Бедь І О.
– «Виготовлення моделі плоту з природніх матеріалів» (очерет) керівник судномодельного гуртка Рижок Ю.В.
– «Виготовлення найпростіших моделей ракет» керівник ракетомодель-ного гуртка Куліш В.Я.
– «Мистецтво квілінгу» кер.гуртка «Початкове технічне моделювання»
Пащук Г.С.
Було проведено показові запуски моделей ракет вихованцями ракето-модельного гуртка.

Від admin

Залишити відповідь