Зміст

Вступ …………………………………………………………………………………2

І. Організаційно-педагогічні умови для позашкільного навчання і виховання    10

ІІ. Організаційні  форми безперервного вдосконалення  фахової  освіти  керів-

 ників  гуртків, підвищення  їхньої  компетентності……………………………. .12

ІІІ. Організаційна  робота  та  масові  заходи  ………………………………   …  14

ІV. Управління  позашкільним  педагогічним процесом …………………….      17

V. Матеріально-технічне забезпечення  та  фінансово-господарська  робота      19

                                                                1

Вступ.

У  2021 -2022 н.р.  в  Сокальській  СЮТ  працювало  9  гуртків ( ракетомодель-ний, радіотехнічний, технічний дизайн, судномодельний, народна  творчість, автомодельний, початкове  технічне  моделювання , цифрова  фотографія, виготовлення сувенірів).

  Організовано  роботу 32  груп, в  яких  займалося  450  дітей. В  основному  гуртки  відвідували  учні  Сокальських  шкіл, сіл  Забужжя,  Жвирка, Поториця.

Один    гурток  працював  на  базі  Сокальської    ЗШ І-ІІІ ст..№ 4 :Гурток  «Початкове  технічне  моделювання» (кер.гуртка  Пащук Ганна Степанівна) .

           Цей  навчальний  рік  був  не простий.  Навчальний  рік  проходив  не  зовсім  звичному  форматі. Традиційні  заняття  чергувалися  з  дистанційним  навчанням. Це  наклало  цілий  ряд  незручностей  в  роботі  з  дітьми.  Навчальні  програми  були  скореговані. На  дистанційному  навчанні  особливо  важко  бу-ло  виконувати  практичну  роботу. Все  це  створило  незручності  в  роботі  гуртків. Гуртківці  не  в  повній  мірі  змогли  підготуватися  до  масових  захо-дів. Цілий  ряд обласних  масових  заходів  було  скасовано  або  перенесено  на  біль  пізніший  період. Ті  масові  заходи ,які  відбулися, в  переважній  більшос-ті  відбувалися  в  режимі  онлайн.

  Навчання   здійснювалося  диференційовано, відповідно  до  індивідуальних  можливостей, інтересів, нахилів, здібностей  вихованців, з  урахуванням  їх  віку, психофізичних  особливостей, стану  здоров’я, з  урахуванням  епідемічної  си-туації  та  умов  воєнного  стану. В  своїй  роботі  педпрацівники  використовува-  ли  різноманітні  організаційні  форми: заняття, лекція, індивідуальні  заняття, змагання, тренування, практична  робота  в  лабораторіях, екскурсії  та  проведення  дистанційних навчальних  занять  з  урахуванням  своїх  технічних  можливостей  та  можливостей  вихованців, враховуючи  їх  побажання.

                    Основні  напрямками  роботи  СЮТ:

Спортивно-технічний:  ракетомоделювання

                                        авто моделювання

                                        судномоделювання 

                                                  2

початково-технічний:       початкове  технічне  моделювання

предметно-технічний:        радіотехнічний

художньо-технічний :       народна  творчість

                                            технічний  дизайн

                                            цифрова фотографія

                                            виготовлення  сувенірів

Найбільш  популярними  серед  дітей  є  гуртки  спортивно-технічного  спря-мування. 

   Всі  керівники  гуртків  були  забезпечені  програмами  рекомендованими  МОН  України.

Педагогічний  колектив  спрямував  свою  роботу  на  виконання  навчального  плану  та  навчальних  програм, організації  освітнього  процесу  з  гуртківцями, проведення  районних  масових  заходів, забезпечення  участі  вихованців  гурт-ків  та  учнів  шкіл  району  в  різних  етапах  обласних  та  Всеукраїнських  огля-дах, виставках, конкурсах.

У  зв’язку  з  карантином, масові заходи, які  планувалися  організувати  і  провести   згідно  річного  плану  роботи, не  всі  були  виконані .

      Робота  станції  юних   техніків  у  2021-2022  навчальному  році  була  на-правлена  на  реалізацію  основних  положень  освітньої  політики  та  проблем-ного  питання «Створення  умов  для  розвитку  й  самореалізації  особистості  в  умовах  використання  нових  педагогічних  технологій», головною  метою  яко-го  було  створення  сприятливих  умов    для  повноцінного  та  різнобічного  розвитку  дітей, становлення  творчої  особистості, здатної  до  продуктивної  праці, використовуючи  нові  і  ефективні  форми  роботи  з  гуртківцями.

     Одним  з  пріоритетних  напрямків   діяльності  СЮТ  визначено  створення  комфортного  виховного   середовища  в  гуртках, де  враховуються  інтереси  і  запити  всіх  учасників  освітнього  процесу  та  забезпечення  оптимальних  умов  навчання  і  виховання  учнівської  молоді.

      Пріоритетними  формами  організації  навчання  в  гуртках  були  такі  форми  роботи, які  сприяли  самостійній, дослідницькій, творчій  діяльності  гуртківців, підготовки  їх  до  активної  діяльності.

                                                          3

   Аналіз  освітньо- кваліфікаційного  забезпечення  освітньої  діяльності  закладу:

Кількість педпраців-ників        З  них  за  освітою У тому  числі мають освітуСтаж роботи в позашкільному закладірозрядМають нагороди (Грамоти)
вищаСер.спец.Сер.Педагог-гічнуіншудо 3-х роківдо 5ти років  
     8   7       1       6    2    —    —12 –6 10– 1 9 – 1     4

      Педагогічні працівники   постійно  підвщують  свій  рівень  професійної  майстерності.  Всі  педагогічні  працівники  залучені  до  участі  в  роботі  обласних  методичних  об’єднань, які  організовує  та  проводить  Львівський ОІППО  спільно з  Львівським ОЦНТТУМ. Підвищують  свою  педагогічну  майстерність  педпрацівники  СЮТ  на  різноманітних  вебінарах, які  організовує  і  проводить  Сокальський ЦПРПП. Педагогічні  працівники  проводили  майстер-класи  для  учнів  шкіл,які  вивчають  різні  види  мистецтва, слухачів  Сокальської  МАН,ділилися  досвідом  з  керівниками  гуртків ЗПО.    

 . Керівники  гуртків  СЮТ  приймають участь  в  обласному  конкурсі  методичних  розробок  педагогічних  працівників   закладів  позашкільної  освіти. Конкурс  виявив  найбільш  творчо  обдарованих  педагогічних   працівників, сприяв  їх  самореалізації  та  стимулюванню  подальшої  творчої  педагогічної  діяльності. Призерами  обласного   конкурсу  методичних  розробок  та  розробок  гурткових  занять  серед  педагогічних  працівників  ЗПО   в  2021-2022 н.р. стали:

Пащук Ганна Степанівна  керівник гуртка «ПТМ»         ІІ місце.

 Баран  Богдан  Іваноаич – керівник  радіотехнічного  гуртка          І  місце;

Федчун І.С. – керівник  гуртка  «Народна  творчість»                   ІІ  місце

Рижок Юрій Володимирович – керівник судно модельного гуртка    ІІ місце

Бедь Ігор Омелянович – керівник  автомодельного гуртка                ІІ місце

Михальов Володимир Олександрович –керівник гуртка «Цифрова фотографія» ІІ місце                                                    4

Синевська Галина Ярославівна – керівник гуртка «Виготовлення  сувенірів» ІІІ м

     Педагогічний  колектив  позашкільного  навчального  закладу    науково- технічного  напряму  знаходяться  у  постійному  пошуку  нових  форм  та  прийомів  роботи, які  сприяють  зростанню  творчого  потенціалу  дітей, їх  професійному  самовизначенню.

     Більшість  гуртківців  приймають  участь  в  різноманітних  конкурсах, змаганнях, фестивалях, виставках. Найбільш  результативно  працювали  гуртки:

 «Цифрова фотографія» (кер.гуртка Михальов В.О.), радіотехнічний (кер.гуртка  Баран Б.І.), ракетомодельний  (кер.гуртка Куліш В.Я.),  судно модельний (кер.гуртка Рижок Ю.В.) , початкове  технічне  моделювання  (керівник  Пащук  Г.С.), « Виготовлення  сувенірів» (керівник гуртка Синевська Г.Я.).Зросла  результативність  роботи   гуртка  «Народна творчість»  (кер.Федчун І.С.).  Проте, керівнику    автомодельного  гуртка (кер.гуртка Бедь І.О.)   слід  звернути  увагу  на   більш  широке  залучення  дітей  до  участі  в  масових  заходах. Тоді ,відповідно ,зросте результативність роботи  гуртка. В  своїй  роботі  керівники  гуртків  використовують  різноманітні  форми  та  методи   гурткової  роботи

     Педагогічний  колектив  закладу  позашкільної  освіти   науково-технічного  напряму  знаходяться  у  постійному  пошуку  нових  форм  та  прийомів  роботи, які  сприяють  зростанню  творчого  потенціалу  дітей, їх  професій-ному  самовизначенню. . Одним з  таких  напрямків – це  вровадження  в  роботу  гуртків  STEM –освіти. Зокрема  це  проведення  STEM –тижня  та  «Тижня  інженерії». Це  забезпечує  набуття  вихованцями  техніко-техноло-гічних  умінь  і  навичок, розширення  наукового  світогляду,  підготовку  до  активної  науково-дослідницької  роботи. Важливою  складовою  занять  технічних  гуртків  стає  створення  науково-пізнавальних  STEM-іграшок., які  розвивають  конструкторські  та  винахідницькі  навики, сприяють  кращому  розумінню  законів фізики.

         Участь  гуртківців  СЮТ  в  районних, обласних та  Всеукраїнських 
                         масових  заходах  та  їхня  результативність за 2021-2022 н.р.
                                       5
назвагурткаРайонні змаганніОбласні  змаганняВсеукраїнські  змагання
участьРезуль-татучастьРезуль-татучастьРезуль-тат
Ракетомодель-нийКуліш В.Я.   * космічні фантазії *вист.-конкурсНаш пошук і творчі-сть—тобі, Україно *ракето модельні змагання   І,І,І,І,ІІ    * виставки-конкурсу із істори-ко-технічного стендового моделюванн *вист.-конкурсНаш пошук і творчі-сть—тобі,Україно     ІІІ,    ІІІ  
РадіотехнічнийТехнічний дизайнБаран Б.І.                             *конкурс енергозберігаючих технологій *конкурс  радіокон-струювання  та прила-добудування *вист.-конкурсНаш пошук і творчі-сть—тобі, Україно *Конкурс методичних розробок   *виставка-конкурс«Знай і люби свій край» *Космічні фантазії  *виставка-конкурс«Техніка майбутнього» *конкурс дитячого малюнку «Зоологічна галерея» * Фотоконкурс «Моя        Україно»             І,І,І,ІІ, ІІ,ІІІ        І                             ІІІ      ІІ *Noosphere Spase Art Challenge  * Фотоконкурс «Моя        Україно»  *вист.-конкурсНаш пошук і творчі-сть—тобі, Україно         ІІІ     ІІІ   
 Судно модельнийРижок Ю.В.          *виставка.-конкурсНаш пошук і творчість–тобі, Україно! *виставка-конкурс  поч..технічне .модел. *Конкурс методичних розробок *Космічні фантазії  * Фотоконкурс «Моя        Україно» *виставка-конкурс«Техніка майбутнього»      ІІ,ІІ          ІІ        ІІ   .                      
АвтомодельнийБедь І.О.  *виставка-конкурс поч..техн.моделювання *вист.-конкурсНаш пошук і творчі-сть—тобі,Україно *Конкурс методичних розробок *Космічні фантазії  *виставка-конкурс«Техніка майбутнього» * Фотоконкурс «Моя        Україно» *виставка-конкурс  «Різдвяна шопка»   *виставка-конкурс«Знай і люби свій край»        ІІ       ІІ                            
Народні промислиФедчун І.С.          *Конкурс методичних розробок *виставка-конкурс«Знай і люби свій край» *виставка-конкурс«Різдвяна шопка» *конкурс «Космічні фантазії» *виставка-конкурс «Природа і фантазія *виставка-конкурс «Новорічна композиція»  * Фотоконкурс «Моя        Україно»        ІІ       ІІ, ІІІ,               ІІІ, ІІ  ·              
Початкове технічне моделювання Пащук Г.С.                            +      *виставка-конкурс  «Різдвяна шопка»  *виставка-конкурс     поч..техн.мод. *Конкурс методичних       розробок **конкурс «Космічні фантазії»  * Фотоконкурс «Моя        Україно» *виставка-конкурс«Техніка майбутнього» *виставка-конкурс «Знай  і люби свій край» *виставка-конкурс «Новорічна композиція» +  І,ІІІ,І,ІІ,ІІІ,          ІІ            ІІ,ІІ                ІІІ         
 Цифрова фотографіяМихальов В.О.    * Фотоконкурс «Моя        Україно»  * Фотовиставка до Дня       Соборності «Україна-це ми» *Конкурс методичних розробок *Космічні фантазії   *Фотоконкурс «Моя країна-Україна» *Фотоконкурс «В об’єктиві натуралістаІ,ІІ,ІІІ,І,ІІ,ІІ,ІІ        ІІ              * Фотоконкурс «Моя        Україно» * Фотовиставка до Дня   СоборностіУкраїна-це ми            
Виготовлення  сувенірівСиневська Г.Я.  * Фотоконкурс «Моя        Україно» *виставка-конкурс «Новорічна композиція» *виставка-конкурс  «Різдвяна шопка» *Конкурс методичних розробок       ІІІ     І ІІІ,ІІ,ІІ,     І,       ІІІ *виставка-конкурс «Новорічна композиція»   ІІ

+    участь в масовому  заході

Подяка  ЛОЦЕНТУМ  Синевській Г.Я.

Для  порівняння: результативність роботи  СЮТ  за  три  останні  роки

Навчальні роки Районні заходиОбласні заходиВсеукраїнські заходи
     2019 – 2020             72               7
     2020 -2021             69              10
     2021 – 2022             49              5

  Педколектив  Сокальської  СЮТ  ставить  перед  собою  у  новому  навчаль-ному  році  такі  завдання:

 • надавати  всебічну  методичну  допомогу  керівникам  технічних  гуртків  при    школах, позашкільних  закладах;
 • активізувати  суспільно-корисну  діяльність  технічних  гуртків;
 •  розширювати   мережу  гуртків  і  практикувати  проведення  масових  заходів  з  технічної  творчості в  школах  територіальної  громади, пропагувати  технічні  знання;

                                                        8

 • підвищувати  роль  гуртків  у  свідомому  виборі  професії, професійній 

орієнтації  учнів;

 • вивчення, узагальнення  та  розповсюдження  передового  досвіду  гурткової  роботи  у  школах  та  позашкільних  закладах, обмін  досвідом  по  організації  діяльності  з  технічної  творчості.
 • підвищення   педагогічної  майстерності    працівників  установи;
 •  залучення  дітей  з  малозабезпечених  та  неблагополучних  сімей, дітей  схильних  до  правопорушень  до  занять  в  гуртках  з  метою  формування  всебічно  розвиненої  особистості;
 • зосередити  увагу  керівників  гуртків  на  збільшенні  кількості  вихованців  в  гуртках, збереження  контингенту  гуртківців  протягом  року;
  • продовжувати  роботу  щодо  проведення  заходів   по пропаганді    та  популяризації    здорового  способу  життя  серед  дітей  і  молоді;
  • залучати  гуртківців  до  участі в  масових  заходах  патріотичного  спрямування;
  • впроваджувати  STEM – освіту  в  гуртках художньо-технічного напрямку
  •  розширити експериментальну дiяльнiсть у виглядi  реалізації  проектів  по всiх  напрямках  роботи  гурткiв .

                                                                    9

   І. Організаційно-педагогічні  умови  для  позашкільного

                                  навчання  і   виховання

№ з/п            Зміст  роботи  Дата проведення  Відпові- дальніФорма узагальню-ючих доку-ментів, ма-теріалів
1.Участь  педагогів:   
1.1медичному  оглядіПісля закінчення карантинудиректорнаказ
1.2організаційній роботі щодо залучення дітей і підлітків до навчання в гурткахвересеньдиректорнаказ
1.3зустрічі з учителями, класними керів-никами, батькамивересенькерівники гуртків 
1.4день  відкритих дверей  в  СЮТВересень (за відповід-них епідумовкерівники гуртківнаказ
1.5складання списків гуртківціввересенькерівники гуртківсписки
1.6укладання   плану  роботи  гурткавересенькерівники гуртківплани
2. Погодження  з  педколективом  розкладу занять  гуртків та  його затвердженнявересеньдиректоррозклад
3.Інструктаж педагогів та інших працівни-ків, гуртківців щодо дотримання  ними правил техніки безпеки, внутрішнього розпорядку, санітарно-гігієнічних , дотримання обмежень задля запобігання поширенню хвороби COVID-19,режиму роботи закладувересеньдиректорЖурнал інструктажу
4.Оформлення в  кожному  гуртку журналу інструктажу з техніки безпеки під час гурткових занять, проведенні масових заходіввересень Керівники гуртківЖурнали інструктажу
5.Вивчення стану готовності лабораторій  і кабінетів до нового навчального рокусерпеньДиректор методистнаказ
6.Внесення корективів в річний план роботи   закладувересеньДиректор методистПлан роботи
7.Затвердження  мережі гуртків  та групвересеньдиректорнаказ
8.Організація бесід на тему попередження правопорушень та шкідливих звичокпрот. Року Керівники гуртківМатеріали бесід
9.Оформлення в  кожному  гуртку інформаційного куточку  з профілактики розповсюдження  корона вірусної хвороби  COVID-19вересеньКерівники гуртків 
10.Оформлення в  кожному  гуртку журна-лу реєстрації  бесід з питань профілакти-ки алкоголізму,тютюнопаління, наркома-ніївересеньКерівники гуртківжурнали
11.Забезпечити організоване залучення гуртківців та учнів шкіл громади до участі у масових заходах за напрямками діяльності закладу.Протягом рокуКерівники гуртків 
12Забезпечити інформаційно-методичний супровід закладів освіти громади щодо організації та проведення  масових заходів за напрямками діяльності закладуПротягом рокуМетодист   
  13Забезпечити участь керівників гуртків в обласних семінарах-практикумах за напрямками діяльності.Протягом рокуМетодист 
14Залучати до навчання дітей пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського виховання, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей з числа  внутрішньо переміщенихПротягом рокуКерівники гуртків 

                                                               11

ІІ. Організаційні  форми  безперервного  вдосконалення  фахової  освіти  керівників  гуртків, підвищення  їхньої  компетентності

 № п/п    Зміст  роботиТермін виконання    Хто     готуєФорма узагальню-ючого документавідмітка про вико-нання
 1.Забезпечити  умови для постій-ного зростання рівня педагогіч-ної  майстерності, компетентно-сті  керівників гуртків  постійноДиректор методист  
 2.Створити  відповідну  методич-ну  базу  для  проведення  мето-дичної  роботи  з  керівниками  гуртків, постійно  оновлювати методичний   кабінет  методич-ними  та  інформаційними  ма-теріаламисерпень вересень  методистМетодичні матеріали 
     3.Проведення  роз’яснення серед керівників гуртків з питань використання   навчальних програм, ведення документації керівників гуртків, календарно-тематичного планування.  вересень  методист  
 4. Укладання  і  затвердження програми  гуртків  вересеньметодист програми 
 5.Надавати постійні консультації  керівникам гуртків щодо зміс-ту,форм і методів гурткової роботи  постійно  методист  
 6.Підготувати тематичні папки з добіркою дидактичних матеріа-лів на допомогу керівнику гурт-ка. Постійно оновлювати їх.  ПостійноМетодист кер.гурт-ків  дидактичні матеріали 
 7.Спрямовувати  роботу  керівни- ків гуртків на  розробку  ними методичних розробок та наоч- них  посібників по профілях своїх  гуртківПротягом року  методист Методичні розробки 
8.Забезпечувати постійну самоос-вітню роботу педагогічних пра-цівників, допомагати їм в опра-цюванні нової педагогічної л-рипостійнометодист  
9.Проводити презентації роботи гуртків та гуртківців у школах. (враховуючи епідемічну ситуацію)Вересеньметодист керівники гуртків  
10Продовжувати впроваджувати в роботу гуртків  інтерактивні  форми  навчанняпротягом рокуметодистметодичні рекоменда-ції 
11Залучити керівників гуртків до участі в обласному конкурсі: на кращу методичну роз-робку на кращий план-конспект гурткового заняттядо 10 травняметодистметодичні розробки 
12 Створити  фото-відео  презентації  гуртків  до 30 квітняКерівники гуртківПрезента-ційні матеріали 
13..Поновлювати матеріали про роботу своїх гуртків на сайті закладуПротягом рокукерівники гуртківматеріали на сайті 
14.Провести  творчі  звіти  гуртків у школах, в яких навчаються гуртківці.ТравеньМетодист керівники гуртків  
15 Впроваджувати  STEM-освіту в роботу  гуртків художньо-технічного напрямкуПротягом рокуМетодист Керівники  гуртківматеріали 
16Надати  методичні рекоменда-ції щодо навчання за допомо-гою дистанційних технологійВересень жовтеньметодистМетодичні рекомендації 
17Систематично знайомити педпрацівників з документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти ЛОДА, відділу освіти Сокальської міської ради.постійнодиректор  
18Опановувати Інтернет-ресурси, Інтернет-платформи для забезпечення онлайн-навчання. постійноКерівники гуртків  

                                                            13

                   ІІІ. Організаційна робота та масові  заходи                                               

№ п/п       Назва заходу   Дата проведенняМісце прове-денняВідпові- дальний за прове- денняВідмітка       про  вико-нання
1.         2.     3.       4.     5.     6.     7.         8.       9     10  Організувати для гуртківців  конкурс «Квітковий вернісаж»       Організувати і провести День відкритих дверей   Організувати і провести кон-курс на кращу  новорічну іграш-ку   Організувати і провести  змаган-ня  з технічного моделювання  школярів молодшого віку Провести показові запуски мо- делей  ракет.(за відповідних умов)   Організувати і провести конкурс «Космічні фантазії    Організувати і провести  конкурс  дитячого  малюнка «Техніка  майбутнього»   Провести презентації роботи гуртків по  школах м.Сокаля, с.Поториця, Забужжя, Жвирка (за сприятливих епідемічних умов) Організувати і провести «Інженерний тиждень»   Організувати і провести «STEM тиждень»вересень (за сприятливих епідумов)     вересень (за сприятливих епідумов)   грудень (за сприятливих епідумов)   березень     квітень   лютий   лютий     вересень   лютий         квітеньСШ№4         СЮТ       СЮТ     СЮТ       стадіон     СЮТ     СЮТ       Школи       СЮТ       СЮТПащук Г.С Федчун І.С методист Синевська   методист кер.гуртків   методист кер.гуртків     методист Федчун І.С Синевська Г.Я. Куліш В.Я     методист кер.гуртків   Методист керівники гуртків   методист кер.гуртків     методист       методист 

                                                                         14

      11     12   13   14   15       16       17   18     19   20   21.   22.   23.   24  Прийняти участь в обласних заходах :   — змаганнях з  початкового технічного моделювання   — конкурсі з радіоелектроніки   — конкурсі «Космічні фантазії»   — фотоконкурсі «Моя Україна»   — змаганнях з  судномодель-ного спорту (за відповідних умов)   –змаганнях з ракетомодельно-го спорту(за відповідних  умов)   –конкурсі-виставці «Наш по-шук і творчість тобі,-Україно»   — виставці-конкурсі декоратив-но-ужиткового мистецтва «Люби і знай свій рідний край»   — конкурсі  на кращу методич-ну розробку   — змагання з трасового автомо-делювання (1-й тур)   — змагання з трасового автомо-делювання (2-й тур)   — змагання з трасового автомо-делювання на Кубок області   «Різдвяна шопка» (1-й етап виставки-конкурсу ПТМ)   — фотоконкурсі «Моя країна – Україна»            березень     березень   лютий   листопад   квітень       квітень     травень     травень     травень   лютий   березень   листопад   грудень    лютий      Львів     Львів   Львів   Львів   Червоно-град     Львів     Львів     Львів     Львів   Стрий   Львів   Львів   Львів   Львів        Федчун І.С.     Баран Б.І.   методист   методист   Рижок Ю.В.       Куліш В.Я     методист. Керівники гуртків методист керівники гуртків   методист кер.гуртків   Бедь І.О.   Бедь І.О.   Бедь І.О.   Методист Кер.гуртків   Методист Кер.гуртків     

                                                     15

24       25     26.   27. — «Свято майстрів» ( 2-й етап облас ної  виставки-конкурсу з початко-вого технічного моделювання)   — Конкурс  малюнків для молодших    школярів  «Техніка майбутнього»   — Конкурс з енергозберігаючих технологій — олімпіада  з  робототехнікиквітень       березень     січень   березеньЛьвів       Львів     Львів   Львів Методист керівники гуртків   методист     Баран Б.І.    Баран Б.І.

                                                             16

               ІV. УПРАВЛІННЯ   ОСВІТНІМ    ПРОЦЕСОМ

№ п/п         Зміст  роботи    Термін        виконанняМісце прове  дення  Відпові-       дальніВідмітка про виконання
1.Педрада: — Аналіз  освітнього  процесу, мето-дичної, організаційно-масової робо-ти,матеріально-технічного забезпе-чення діяльності  закладу за минулий рік  та завдання  педагогічного  колективу щодо  забезпечення  ефективного навчання і виховання  гуртківців  у 2022-2023 н.р.   –обговорення і затвердження річно-    го плану роботи СЮТ на 2022 –    2023  навчальний  рік.  — програмне  забезпечення  гуртків — затвердження робочої документації — різне      вересень      СЮТ    директор методист 
2.Педрада: –підготовка до проведення масових    заходів з дитячої технічної творчо-    сті на весняно-літній період –Самозвіти керівників гуртків, які атестуються    –різне  січень  СЮТ  директор методист 
3.Педрада — підсумки роботи СЮТ за навчаль-    ний рік — про виконання  навчальних програм — робота СЮТ на літній період — різне  травень  СЮТ  директор методист 
4.  Систематично контролювати роботу гуртків СЮТ.Протягом року директор методист 
5.Контролювати  виконання  праців-никами СЮТ  правил  внутрішнього трудового розпорядку, безпеки життєдіяльності та охорони праці, заходів з профілактики розповсюдження корона вірусної хвороби  постійно   директор 
6Перевірити  та  затвердити  плани гурткової  роботи   на І-е півріччя– 15 вересня 2022 року           на ІІ-е півріччя                          29 грудня 2022 року              вересень методист 
7Систематично оновлювати інформацію на сайті закладу.постійно методист 
8Забезпечити соціальне партнерство СЮТ  з  органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями  та  установами.постійно директор 

                                                                      18

                       V. Матеріально-технічне забезпечення  та

                                фінансово    господарська  робота

№ З/п                    Зміст  роботиТермін виконан-няВідпові-дальніФорма узагаль-нюючих докумен-тівВідміт-ка про виконан ня
1.Профілактичний    ремонт  приміщеньлипень серпеньДиректор завгосп  
2.Огляд навчальних кабінетівДо 15 серпняДиректор кер.гуртків  
3.Упорядкування  територіїсерпеньзавгосп  
 4.Підготовка  приміщень  до опалювального сезонувересеньДиректор завгосп  
4.Організація роботи з дотримання працівниками і дітьми правил тех-ніки безпеки,санітарно-гігієнічних норм, правил внутрішнього розпо-рядкупостійнодиректорНакази, плани бесід 
5.Контроль за витратами води, електроенергіїпостійноДиректор завгосп  
6.Виконати роботи відповідно до вимог пожежної  безпеки: –перевірити та перезарядити вогнегасники  серпень  директор  
 Провести енергозберігаючі захо-ди: продовжити заміну  ламп  роз-жарювання  в  системах  освіт-лення  приміщень  на  енергозбе-рігаючі лампи. Заміна світильни-ків.серпеньДиректор завгосп  
7.Підготовка  сховища до навчаль-ного року.серпеньдиректор  
8.Аналіз актів перевірки готовності закладу до навчального рокувересеньдиректорАкт обсте-ження 
9.Провести  інвентаризацію матеріальних цінностей закладулистопадДиректор завгоспІнвентари-заційні відомості 

Від admin

Залишити відповідь

You missed