Затверджено 
рішення педради СЮТ
від 31.08.2022 р

Правила поведінки здобувачів освіти 
комунального закладу
 «Сокальська станція юних техніків»

І. Загальні положення

1.1. Правила поведінки здобувачів освіти СЮТ регламентуються  Закона-
ми України «Про позашкільну освіту», «Про освіту», статутом закладу,
правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативно-
правовими актами чинного законодавства України.
1.2. Дані Правила для вихованців СЮТ (далі – Правила) встановлюють норми
поведінки в закладі та на його території.
1.3. Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців закладу і є
обов’язковими для виконання на всій території закладу позашкільної освіти, а
також під час усіх масових заходів, що проводяться закладом.
ІІ. Права та обов’язки здобувачів освіти

 1. Здобувачі освіти мають право на:
 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний
  вибір видів, форм і темпу здобуття освіти;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-
  технічної діяльності;
 • безпечні та нешкідливі умов навчання;
 • повагу людсько гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких
  форм насильства та експлуатації, булінгу , дискримінації за будь-якою ознакою,
  пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувачу освіти;
 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постра-
  ждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг
  (цькування);
 • користування бібліотекою, навчальною, культурною, побутовою інфраструк-
  турою закладу та послугами його структурних підрозділів у порядку,
  встановленому закладом позашкільної освіти;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в
  освітньому процесі та науковій діяльності;
 • особисту участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом
  освіти;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими
  освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.
 1. Здобувачі освіти зобов’язані:
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати
  загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освіт-
  нього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я ото-
  чуючих, довкілля;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;
 • діяти на благо закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;
 • дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання
  інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників закладу, батьків);
 • виконувати правила безпеки життєдіяльності, правила поведінки в навчальних
  лабораторіях, майстерні, правила поведінки під час перерв та проведення масо-
  вих заходів;
 • повідомляти керівництво закладу про факти булінгу (цькування) стосовно
  здобувачів освіти, педагогічних та інших осіб, які залучаються до освітнього
  процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну
  інформацію від інших осіб.
  ІІІ. Правила поведінки під час перерви:
  Під час перерви забороняється:
  Бігати сходами, коридорами та в навчальних приміщеннях, кататися на
  перилах.
  Штовхатися або грати в м’яча у приміщеннях не пристосованих для цього.
  Сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за
  допомогою сили, битися.
  ІV. Правила поведінки на заняттях:
  Під час занять не можна створювати галас, шуміти, відволікатися самому і
  відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та будь-чим, що не стосується
  занять, справами. Години, відведені на заняття, повинні використовуватися для
  навчальних цілей.
  Заборонено виходити з класу без дозволу педагога.
  Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти з закладу
  освіти та його території під час занять;
  Заняття закінчується тоді, коли керівник гуртка оголосив про це. Тільки після
  Цього учні можуть вийти на перерву.
  Вихованці повинні дбайливо ставитися до майна навчального закладу.
  Вихованці зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під

час занять, так і після їх закінчення.
Вихованці, які знайшли загублені або забуті речі, повинні здати керівнику
гуртка.
V. На території та в приміщеннях навчального закладу заборонено:
Приносити до навчального закладу та на його територію медичні препарати,
наркотичні речовини, вибухонебезпечні предмети (в тому числі петарди),
зброю (в тому числі ножі), газові балончики і балончики з фарбою, цигарки,
слабоалкогольні та алкогольні напої.
Використовувати нецензурну лексику.
Грати в азартні ігри.
Брати без дозволу чужі речі.
Вихованці не мають право скоювати дії, небезпечні для власного життя і
здоров’я та оточуючих.
Без дозволу відчиняти вікна, сидіти на підвіконні, радіаторах опалення.

VI. Прикінцеві положення

 • здобувачі освіти не мають права під час знаходження на території
  закладу освіти і при проведенні масових заходів здійснювати дії,
  небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих;
 • за порушення цих Правил та Статуту закладу здобувачі освіти
  притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі
  стягнення:
 • усне зауваження;
 • попереджувальна бесіда адміністрації закладу;
 • повідомлення батьків про поведінку здобувача освіти;
 • відшкодування завданої здобувачем освіти матеріальної шкоди його
  батьками;
 • здобувачі освіти можуть звернутися до свого керівника гуртка,
  дирекції закладу за допомогою, якщо проти них здійснюються
  протиправні дії;
 • ці Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти   і є обов’яз-
  ковими для виконання на всій території закладу освіти, а також під
  час усіх заходів, що проводяться закладом.

Від admin

Залишити відповідь

You missed