План роботи
Сокальської станції юних
техніків на 2023 – 2024 н.р.

             План  роботи

     Сокальської  станції  юних  техніків  на    2023 – 2024 н.р.

                                                              Зміст

Вступ …………………………………………………………………………………2

І. Організаційно-педагогічні умови для позашкільного навчання і виховання    10

ІІ. Організаційні  форми безперервного вдосконалення  фахової  освіти  керів-

 ників  гуртків, підвищення  їхньої  компетентності……………………………. .12

ІІІ. Організаційна  робота  та  масові  заходи  ………………………………   …  14

ІV. Управління  позашкільним  педагогічним процесом …………………….      17

V. Матеріально-технічне забезпечення  та  фінансово-господарська  робота      19

                                                                1

Вступ. 

У  2022 -2023 н.р.  в  Сокальській  СЮТ  працювало  12  гуртків ( ракетомодель-ний, радіотехнічний, технічний дизайн, судномодельний, народна  творчість, автомодельний, початкове  технічне  моделювання , цифрова  фотографія, фотозйомка, виготовлення сувенірів, геометричне моделювання, моделювання  транспортної техніки).

  Організовано  роботу 25  груп, в  яких  займалося  350  дітей. В  основному  гуртки  відвідували  учні  Сокальських  шкіл, сіл  Забужжя,  Жвирка, Поториця, Тартаків.

           Цей  навчальний  рік  був  не простий.  Навчальний  рік  проходив  не  зовсім  звичному  форматі. Часте  відключення  електроенергії  та  повітряні  тривоги  вплинули  на  організацію  навчального  процесу. Це  наклало  цілий  ряд  незручностей  в  роботі  з  дітьми.  Навчальні  програми  були  скореговані.  Все  це  створило  незручності  в  роботі  гуртків. Гуртківці  не  в  повній  мірі  змогли  підготуватися  до  масових  заходів. Цілий  ряд обласних  масових  заходів  було  скасовано  або  перенесено  на  біль  пізніший  період. Частина   масових  заходів   відбулася  в  режимі  онлайн. 

  Навчання   здійснювалося  диференційовано, відповідно  до  індивідуальних  можливостей, інтересів, нахилів, здібностей  вихованців, з  урахуванням  їх  віку, психофізичних  особливостей, стану  здоров’я, з  урахуванням   умов  воєнного  стану. В  своїй  роботі  педпрацівники  використовува- ли  різноманітні  органі-заційні  форми: заняття, лекція, індивідуальні  заняття, змагання, тренування, практична  робота  в  лабораторіях, екскурсії  та  проведення  дистанційних навчальних  занять  з  урахуванням  своїх  технічних  можливостей  та  можливостей  вихованців, враховуючи  їх  побажання.

                    Основні  напрямками  роботи  СЮТ:

Спортивно-технічний:  ракетомоделювання

                                        авто моделювання

                                        судномоделювання  

початково-технічний:       початкове  технічне  моделювання

                                                 2

предметно-технічний:        радіотехнічний

художньо-технічний :       народна  творчість

                                            технічний  дизайн

                                            цифрова фотографія 

                                            виготовлення  сувенірів

                                            макетування  транспортної  техніки

Найбільш  популярними  серед  дітей  є  гуртки  спортивно- та  художньо-технічного  технічного  спрямування 

   Всі  керівники  гуртків  були  забезпечені  програмами  рекомендованими  МОН  України.

Педагогічний  колектив  спрямував  свою  роботу  на  виконання  навчального  плану  та  навчальних  програм, організації  освітнього  процесу  з  гуртківцями, проведення  районних  масових  заходів, забезпечення  участі  вихованців  гурт-ків  та  учнів  шкіл  району  в  різних  етапах  обласних  та  Всеукраїнських  огля-дах, виставках, конкурсах.

      Робота  станції  юних   техніків  у  2022-2023  навчальному  році  була  на-правлена  на  реалізацію  основних  положень  освітньої  політики  та  проблем-ного  питання «Створення  умов  для  розвитку  й  самореалізації  особистості  в  умовах  використання  нових  педагогічних  технологій», головною  метою  яко-го  було  створення  сприятливих  та  безпечних  умов    для  повноцінного  та  різнобічного  розвитку  дітей, становлення  творчої  особистості, здатної  до  продуктивної  праці, використовуючи  нові  і  ефективні  форми  роботи  з  гуртківцями.

     Одним  з  пріоритетних  напрямків   діяльності  СЮТ  визначено  створення  комфортного та  безпечного   середовища  в  гуртках, де  враховуються  інтереси  і  запити  всіх  учасників  освітнього  процесу  та  забезпечення  оптимальних  умов  навчання  і  виховання  учнівської  молоді.

      Пріоритетними  формами  організації  навчання  в  гуртках  були  такі  форми  роботи, які  сприяли  самостійній, дослідницькій, творчій  діяльності  гуртківців, підготовки  їх  до  активної  діяльності.

                                                          3

      Аналіз  освітньо- кваліфікаційного  забезпечення  освітньої  діяльності  закладу:

Кількістьпедпраців-ників        З  них  за  освітоюУ тому  числі мають освітуСтаж роботи в позашкільному закладірозрядМають нагороди(Грамоти)
вищаСер.спец.Сер.Педагог-гічнуіншудо 3-хроківдо 5тироків
     8  7
    
  1       6    2    —
  —
12 –6 10– 19 – 1    4

      Педагогічні працівники   постійно  підвщують  свій  рівень  професійної  майстерності.  Всі  педагогічні  працівники  залучені  до  участі  в  роботі  обласних  методичних  об’єднань, які  організовує  та  проводить  Львівський ОІППО  спільно з  Львівським ОЦНТТУМ. Підвищують  свою  педагогічну  майстерність  педпрацівники  СЮТ  на  різноманітних  вебінарах, які  організо-вує  і  проводить  Сокальський ЦПРПП. Педагогічні  працівники  проводили  майстер-класи  для  учнів  шкіл,які  вивчають  різні  види  мистецтва, слухачів  Сокальської  МАН,ділилися  досвідом  з  керівниками  гуртків ЗПО.     

 . Керівники  гуртків  СЮТ  приймають участь  в  обласному  конкурсі  методич-них  розробок  педагогічних  працівників   закладів  позашкільної  освіти. Конкурс  виявив  найбільш  творчо  обдарованих  педагогічних   працівників, сприяв  їх  самореалізації  та  стимулюванню  подальшої  творчої  педагогічної  діяльності. Призерами  обласного   конкурсу  методичних  розробок  та  розро-бок  гурткових  занять  серед  педагогічних  працівників  ЗПО   в  2022-2023 н.р. стали: 

 Баран  Богдан  Іваноаич – керівник  радіотехнічного  гуртка         ІІ   місце;

Федчун І.С. – керівник  гуртка  «Народна  творчість»                   ІІІ  місце

Рижок Юрій Володимирович – керівник судно модельного гуртка    ІІ місце

Бедь Ігор Омелянович – керівник  автомодельного гуртка                ІІ місце

Михальов Володимир Олександрович –керівник гуртка «Цифрова фотографія» ІІІ місце                                                   

Синевська Галина Ярославівна – керівник гуртка «Виготовлення  сувенірів» ІІІ м

                                                      4

     Більшість  гуртківців  приймають  участь  в  різноманітних  конкурсах, змаганнях, фестивалях, виставках. Найбільш  результативно  працювали  гуртки:

 «Цифрова фотографія», «Відеозйомка» (кер.гуртка Михальов В.О.), радіотехнічний, технічний  дизайн (кер.гуртка  Баран Б.І.), ракетомодельний  (кер.гуртка Куліш В.Я.),  судно модельний (кер.гуртка Рижок Ю.В.) , початкове  технічне  моделювання  (керівник Федчун  І.С.), « Виготовлення  сувенірів» (керівник гуртка Синевська Г.Я.).   Зросла  результативність роботи     автомодельного  гуртка (кер.гуртка Бедь І.О.)   Загалом  вихованці  здобули  77  призових  місця  в  обласних  та  14  у  Всеукраїнських  масових  заходах. В  своїй  роботі  керівники  гуртків  використовують  різноманітні  форми  та  методи   гурткової  роботи. 

     Педагогічний  колектив  закладу  позашкільної  освіти   науково-технічного  напряму  знаходяться  у  постійному  пошуку  нових  форм  та  прийомів  роботи, які  сприяють  зростанню  творчого  потенціалу  дітей, їх  професій-ному  самовизначенню. . Одним з  таких  напрямків – це  вровадження  в  робо-ту  гуртків  STEM –освіти. Зокрема  це  проведення  STEM –тижня  та  «Тижня  інженерії». Це  забезпечує  набуття  вихованцями  техніко-технологічних  умінь  і  навичок, розширення  наукового  світогляду,  підготовку  до  активної  науково-дослідницької  роботи. Важливою  складовою  занять  технічних  гуртків  стає  створення  науково-пізнавальних  STEM-іграшок  та  найпрос-тіших  інженерних  конструкцій, які  розвивають  конструкторські  та  винахідницькі  навики, сприяють  кращому  розумінню  законів фізики.

                                                       5

         Участь  гуртківців  СЮТ  в  районних, обласних та  Всеукраїнських 

                         масових  заходах  та  їхня  результативність за 2022-20223н.р.

назвагурткаРайонні змаганніОбласні  змаганняВсеукраїнські  змагання
участьРезуль-татучастьРезуль-татучастьРезуль-тат
Ракетомодель-нийКуліш В.Я. * космічні фантазії
*вист.-конкурсНаш пошук і творчі-сть—тобі, Україно
*ракето модельні змагання
 

 І,І,І,ІІІ

ІІІ(заг.ком)ІІІ
* виставки-конкурсу із істори-ко-технічного стендового моделюванн
*вист.-конкурсНаш пошук і творчі-сть—тобі,Україно

 ІІІ, ІІІ    +       ІІІ, ІІІ 
РадіотехнічнийТехнічний дизайнБаран Б.І.   Конкурс на кращу картину  «Україна у війні»
  
 
 
  І,І,І
      
      
 *конкурс енергозберігаючих технологій
*конкурс  радіокон-струювання  та прила-добудування *вист.-конкурсНаш пошук і творчі-сть—тобі, Україно
*Конкурс методичних розробок
  *виставка-конкурс«Знай і люби свій край»
*Космічні фантазії 
*виставка-конкурс«Техніка майбутнього»
*конкурс дитячого малюнку «Зоологічна галерея»
* Фотоконкурс «Моя        Україно»
*змагання з швидкісного радіоконструювання
       
   ІІ,ІІІ

     І


     ІІ
 

  ІІ, І      І,І,І,ІІІ,ІІ,           І         

     ІІІ
 


     ІІІ,ІІ
 *Noosphere Spase Art Challenge 
* Фотоконкурс «Моя        Україно»

*вист.-конкурсНаш пошук і творчі-сть—тобі, Україно
* виставки-конкурсу із істори-ко-технічного стендового моделюванн

  
      
   +  

Судно модельнийРижок Ю.В.

    
      *виставка.-конкурсНаш пошук і творчість–тобі, Україно!
*Фотоконкурс «Моя Україно»

*Конкурс методичних розробок
*Космічні фантазії 
* Фотоконкурс «Моя країна –        Україна»
*виставка-конкурс«Техніка майбутнього»

 ІІ, ІІ,ІІІ  
   ІІІ

       ІІ 
   І

   І
. * виставки-конкурсу із істори-ко-технічного стендового моделюванн
*Фотоконкурс «Моя країна-Україна»
 
    ІІІ      ІІІ     
    
АвтомодельнийБедь І.О.*обл.. етап Всеукраїнського конкурсу «Годівничка» *вист.-конкурсНаш пошук і творчі-сть—тобі,Україно
*Конкурс методичних розробок
*Космічні фантазії 
*виставка-конкурс«Техніка майбутнього»
* Фотоконкурс «Моя        Україно»
*конкурс дитячого малюнка  «Світ очима дітей»
  *виставка-конкурс«Знай і люби свій край»
  ІІІ 
  ІІ,ІІІ
     ІІ     

 І,ІІІ,ІІІ,ІІ  І,ІІ 

 
 
 
 
    
Народні промислиФедчун І.С.         *Конкурс методичних розробок
*виставка-конкурс«Знай і люби свій край»
*виставка-конкурс«Різдвяна шопка»
*конкурс «Космічні фантазії»
*виставка-конкурс «Природа і фантазія
*виставка-конкурс «Новорічна композиція»
 * Фотоконкурс «Моя        Україно»
*виставка-конкурс «Великодній оберіг для воїна»
*Фотоконкурс «Моя країна-Україна»
    ІІІ
   ІІІ

   ІІ,І

    ІІІ


     ІІ

  ІІ,ІІ

    ІІІ

 *виставка-конкурс«Знай і люби свій край»

    ІІІ 
Цифрова фотографіяМихальов В.О.   * Фотоконкурс «Моя        Україно» 
* Фотовиставка до Дня       Соборності «Україна-це ми»
*Конкурс методичних розробок
*Космічні фантазії 
 *Фотоконкурс «Моя країна-Україна»
*Фотоконкурс «В об’єктиві натураліста
ІІ,ІІІ,І,І,     ІІ,І,ІІ        +

    ІІІ   

І,ІІІ,І,ІІ,ІІ,ІІ,ІІ,ІІ
  І,ІІ,ІІІ
* Фотоконкурс «Моя     Україно»
* Фотовиставка до Дня   СоборностіУкраїна-це ми
*Фестиваль «В об’єктиві натураліста -2023»
*Фотоконкурс «Моя країна-Україна»
*Проект патріотич-ної вдячності «Вірю в ЗСУ»
І,І 

  ІІІ
І,І,ІІ,І,
    +

Виготовлення  сувенірівСиневська Г.Я.


* Фотоконкурс «Моя        Україно»
*виставка-конкурс «Новорічна композиція»
*виставка-конкурс  «Різдвяна шопка»
*Конкурс методичних розробок
*виставка-конкурс«Знай і люби свій край»
*виставка-конкурс «Великодній оберіг для воїна»
*Фотоконкурс «Моя країна-Україна»
     ІІІ
 ІІІ,ІІ,ІІ
    ІІІ    ІІ, ІІІ

     І,ІІ
       ІІІ

 

 

                                                                                              77                                     14

 Подяка Михальову В.О.  КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»

Подяка Михальову В.О.  КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»

Подяка  Бедю І.О.  КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»

Для  порівняння: результативність роботи  СЮТ  за  три  останні  роки

Навчальні рокиРайонні заходиОбласні заходиВсеукраїнські заходи
    2020 -2021            69              10
    2021 – 2022            49              5
      2022 – 2023            77              14

  Педколектив  Сокальської  СЮТ  ставить  перед  собою  у  новому  навчаль-ному  році  такі  завдання:

 • надавати  всебічну  методичну  допомогу  керівникам  технічних  гуртків  при    школах, позашкільних  закладах;
 • активізувати  суспільно-корисну  діяльність  технічних  гуртків;
 •  розширювати   мережу  гуртків  і  практикувати  проведення  масових  заходів  з  технічної  творчості в  школах  територіальної  громади, пропагувати  технічні  знання;
 • підвищувати  роль  гуртків  у  свідомому  виборі  професії, професійній  

орієнтації  учнів;

 • вивчення, узагальнення  та  розповсюдження  передового  досвіду  гурткової  роботи  у  школах  та  позашкільних  закладах, обмін  досвідом  по  організації  діяльності  з  технічної  творчості.
 • підвищення   педагогічної  майстерності    працівників  установи;
 •  залучення  дітей  з  малозабезпечених  та  неблагополучних  сімей, дітей  схильних  до  правопорушень  до  занять  в  гуртках  з  метою  формування  всебічно  розвиненої  особистості;
 • зосередити  увагу  керівників  гуртків  на  збільшенні  кількості  вихованців  в  гуртках, збереження  контингенту  гуртківців  протягом  року;
  • продовжувати  роботу  щодо  проведення  заходів   по пропаганді    та  популяризації    здорового  способу  життя  серед  дітей  і  молоді;
  • залучати  гуртківців  до  участі в  масових  заходах  патріотичного  спрямування;
  • впроваджувати  STEM – освіту  в  гуртках художньо-технічного напрямку
  •  розширити експериментальну дiяльнiсть у виглядi  реалізації  проектів  по всiх  напрямках  роботи  гурткiв .
  • Відкрити роботу гуртка «Оператор БПЛА»

                                                                    9

   І. Організаційно-педагогічні  умови  для  позашкільного 

                                  навчання  і   виховання

№з/п
          Зміст  роботи

Дата проведення

Відпові-дальні
Відмітка про виконання
1.Участь  педагогів:
1.1медичному  оглядіПісля закінчення карантинудиректор 
1.2організаційній роботі щодо залучення дітей і підлітків до навчання в гурткахвересеньдиректор 
1.3зустрічі з учителями, класними керів-никами, батькамивересенькерівники гуртків
1.4день  відкритих дверей  в  СЮТВересень(за відповід-них епідумовкерівники гуртків 
1.5складання списків гуртківціввересенькерівники гуртків 
1.6укладання   плану  роботи  гурткавересенькерівники гуртків 
2.Погодження  з  педколективом  розкладу занять  гуртків та  його затвердження вересеньдиректор 
3.Інструктаж педагогів та інших працівни-ків, гуртківців щодо дотримання  ними правил техніки безпеки, внутрішнього розпорядку, санітарно-гігієнічних ,  режиму роботи закладувересеньдиректор 
4.Оформлення в  кожному  гуртку журналу інструктажу з техніки безпеки під час гурткових занять, проведенні масових заходіввересеньКерівники гуртків 
5.Вивчення стану готовності лабораторій  і кабінетів до нового навчального рокусерпеньДиректорметодист 
6.Внесення корективів в річний план роботи   закладувересеньДиректорметодист 
7.Затвердження  мережі гуртків  та групвересеньдиректор 
8.Організація бесід на тему попередження правопорушень та шкідливих звичокпрот. РокуКерівники гуртків 
9.Оформлення в  кожному  гуртку журна-лу реєстрації  бесід з питань профілакти-ки алкоголізму,тютюнопаління, наркома-нії вересеньКерівники гуртків 
10.Забезпечити організоване залучення гуртківців та учнів шкіл громади до участі у масових заходах за напрямками діяльності закладу.Протягом рокуКерівники гуртків
11Забезпечити інформаційно-методичний супровід закладів освіти громади щодо організації та проведення  масових заходів за напрямками діяльності закладуПротягом рокуМетодист

12
Забезпечити участь керівників гуртків в обласних семінарах-практикумах за напрямками діяльності.Протягом рокуМетодист
13Залучати до навчання дітей пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського виховання, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей з числа  внутрішньо переміщених Протягом рокуКерівники гуртків

                                                               11

ІІ. Організаційні  форми  безперервного  вдосконалення  фахової  освіти  керівників  гуртків, підвищення  їхньої  компетентності

№п/п
  Зміст  роботи
Термін виконання    Хто    готуєвідмітка про вико-нання
1.Забезпечити  умови для постій-ного зростання рівня педагогіч-ної  майстерності, компетентно-сті  керівників гуртків 
постійно
Директорметодист
2.Створити  відповідну  методич-ну  базу  для  проведення  мето-дичної  роботи  з  керівниками  гуртків, постійно  оновлювати методичний   кабінет  методич-ними  та  інформаційними  ма-теріаламисерпеньвересень методист


3.
Проведення  роз’яснення серед керівників гуртків з питань використання   навчальних програм, ведення документації керівників гуртків, календарно-тематичного планування.
вересень

методист
4.Укладання  і  затвердження програми  гуртків  вересеньметодист
5.Надавати постійні консультації  керівникам гуртків щодо зміс-ту,форм і методів гурткової роботи
постійно

методист
6.Підготувати тематичні папки з добіркою дидактичних матеріа-лів на допомогу керівнику гурт-ка. Постійно оновлювати їх.
Постійно
Методисткер.гурт-ків
7.Спрямовувати  роботу  керівни-ків гуртків на  розробку  нимиметодичних розробок та наоч-них  посібників по профіляхсвоїх  гуртків Протягомроку
методист
8.Забезпечувати постійну самоос-вітню роботу педагогічних пра-цівників, допомагати їм в опра-цюванні нової педагогічної л-рипостійнометодист
9.Проводити презентації роботи гуртків та гуртківців у школах.(враховуючи військовий стан) Вересеньметодисткерівники гуртків
10Продовжувати впроваджувати в роботу гуртків  інтерактивні  форми  навчанняпротягом рокуметодист
11Залучити керівників гуртків до участі в обласному конкурсі: на кращу методичну роз-робку на кращий план-конспект гурткового заняттядо 10 травняметодист
12Створити  фото-відео  презентації  гуртків  до 30 квітняКерівники гуртків
13..Поновлювати матеріали про роботу своїх гуртків на сайті закладуПротягом рокукерівники гуртків
14.Провести  творчі  звіти  гуртківу школах, в яких навчаються гуртківці.ТравеньМетодисткерівникигуртків
15Впроваджувати  STEM-освітув роботу  гуртків художньо-технічного напрямкуПротягом рокуМетодистКерівники  гуртків
16Надати  методичні рекоменда-ції щодо навчання за допомо-гою дистанційних технологійВересеньжовтеньметодист
17Систематично знайомити педпрацівників з документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти ЛОДА, відділу освіти Сокальської міської ради.постійнодиректор
18Опановувати Інтернет-ресурси, Інтернет-платформи для забезпечення онлайн-навчання.постійноКерівники гуртків

                                                            13

                   ІІІ. Організаційна робота та масові  заходи                                               

№п/п
     Назва заходу
  ДатапроведенняМісцепрове-денняВідпові-дальний за прове-денняВідмітка       про  вико-нання
1.2.

3.


4.


5.

6.

7.8.


9

10
Організувати для гуртківців  конкурс «Квітковий вернісаж»


Організувати і провести День відкритих дверей
Організувати і провести кон-курс на кращу  новорічну іграш-ку
Організувати і провести  змаган-ня  з технічного моделювання  школярів молодшого віку
Провести показові запуски мо- делей  ракет.(за відповідних умов)
Організувати і провести конкурс «Космічні фантазії
 Організувати і провести  конкурс  дитячого  малюнка «Техніка  майбутнього»
Провести презентації роботи гуртків по  школах м.Сокаля, с.Поториця, Забужжя, Жвирка Організувати і провести «Інженерний тиждень»
Організувати і провести «STEM тиждень»
вересень(за сприятливих умов)

вересень(за сприятливих умов)
грудень
березень

квітень
квітень
лютий
лютий

вересень
  квітень
 травень
СЮТСЮТ


СЮТ

СЮТСЮТ

СЮТ


СЮТ


Школи


СЮТ

СЮТ
ФедчунІ.СметодистСиневська 

методисткер.гуртків
методист кер.гуртків

методистФедчун І.ССиневська Г.Я.
Куліш В.Я

методисткер.гуртків
Методисткерівники гуртків
методисткер.гуртків
методист

методист
методист

                                                                    14
11

12
13
14
15


16

17

18
19
20
21.
22.
23.
 Прийняти участь в обласних заходах :
— змаганнях з  початкового технічного моделювання
— конкурсі з радіоелектроніки — конкурсі «Космічні фантазії»
— фотоконкурсі «Моя Україна» 
–змаганнях з ракетомодельно-го спорту(за відповідних  умов)
–конкурсі-виставці «Наш по-шук і творчість тобі,-Україно»
— виставці-конкурсі декоратив-но-ужиткового мистецтва «Люби і знай свій рідний край»
— конкурсі  на кращу методич-ну розробку
 — змагання з трасового автомо-делювання (2-й тур)
— змагання з трасового автомо-делювання на Кубок області
«Різдвяна шопка» (1-й етап виставки-конкурсу ПТМ)
— фотоконкурсі «Моя країна – Україна» 
–Конкурс з робототехніки
березень

березень
лютий
листопад
 квітень
квітень

травень


травень

 
лютий
березень
листопад
листопад
 
 Львів

Львів
Львів
Львів
 Львів 
Львів

Львів

Львів
 Львів 
Львів

Львів
Львів
Львів
  

Федчун І.С.

Баран Б.І.
методист методист
 Куліш В.Я
методист.Керівники гуртківметодисткерівники гуртків
методисткер.гуртків  Бедь І.О.
Бедь І.О.
МетодистКер.гуртків
МетодистКер.гуртків

Баран Б.І.

                                                         15

24


25

26.
27.
— «Свято майстрів» ( 2-й етап обласної  виставки-конкурсу з початко-вого технічного моделювання)
— Конкурс  малюнків для молодших    школярів  «Техніка майбутнього»
— Конкурс з енергозберігаючих технологій– олімпіада  з  робототехніки
квітень


березень

січень
березень
Львів


Львів

Львів
Львів
Методисткерівники гуртків 
методист

Баран Б.І.
 Баран Б.І.

                                                             16

               ІV. УПРАВЛІННЯ   ОСВІТНІМ    ПРОЦЕСОМ

№п/п
       Зміст  роботи
  Термін        виконанняМісце прове дення  Відпові-       дальніВідмітка про виконання
1.Педрада:– Аналіз  освітнього  процесу, мето-дичної, організаційно-масової робо-ти,матеріально-технічного забезпе-чення діяльності  закладу за минулий рік  та завдання  педагогічного  колективу щодо  забезпечення  ефективного навчання і виховання  гуртківців  у 2023-2024 н.р. 
–обговорення і затвердження річно-   го плану роботи СЮТ на 2023 –    2024  навчальний  рік. — програмне  забезпечення  гуртків– затвердження робочої документації– різневересеньСЮТ
  
директорметодист
2.Педрада:–підготовка до проведення масових   заходів з дитячої технічної творчо-   сті на весняно-літній період–Самозвіти керівників гуртків, які атестуються   –різне
січень

СЮТ

директорметодист
3.Педрада– підсумки роботи СЮТ за навчаль-   ний рік– про виконання  навчальних програм– робота СЮТ на літній період– різне
травень

СЮТ

директорметодист
4.Систематично контролювати роботу гуртків СЮТ.Протягом рокудиректорметодист
5.Контролювати  виконання  праців-никами СЮТ  правил  внутрішнього трудового розпорядку, безпеки життєдіяльності та охорони праці.  
постійно

директор
6Перевірити  та  затвердити  плани гурткової  роботи  на І-е півріччя– 15 вересня 2023 року          на ІІ-е півріччя                          29 грудня 2023 року               вересеньметодист
7Систематично оновлювати інформацію на сайті закладу.постійнометодист
8Забезпечити соціальне партнерство СЮТ  з  органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями  та  установами.постійнодиректор

                                                                  18

                       V. Матеріально-технічне забезпечення  та 

                                фінансово    господарська  робота

№ З/п
                  Зміст  роботи
Термін виконан-няВідпові-дальніВідміт-ка про виконання
1.Профілактичний    ремонт  приміщеньлипень серпеньДиректорзавгосп
2.Огляд навчальних кабінетівДо 15 серпняДиректор кер.гуртків
3.Упорядкування  територіїсерпеньзавгосп
4.Підготовка  приміщень  до опалювального сезонувересеньДиректорзавгосп
4.Організація роботи з дотримання працівниками і дітьми правил тех-ніки безпеки,санітарно-гігієнічних норм, правил внутрішнього розпо-рядкупостійнодиректор
5.Контроль за витратами води, електроенергіїпостійноДиректорзавгосп
6.Виконати роботи відповідно до вимог пожежної  безпеки:–перевірити та перезарядити вогнегасники
серпень

директор
Провести енергозберігаючі захо-ди: продовжити заміну  ламп  роз-жарювання  в  системах  освіт-лення  приміщень  на  енергозбе-рігаючі лампи. Заміна світильни-ків.серпеньДиректорзавгосп
7.Підготовка  сховища до навчаль-ного року.серпеньдиректор
8.Аналіз актів перевірки готовності закладу до навчального рокувересеньдиректор
9.Провести  інвентаризацію матеріальних цінностей закладулистопадДиректорзавгосп

                                                                19

«Погоджено»                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

  Рішенням педагогічної ради                                                Директор Сокальської СЮТ

  Протокол № 1 від 30.08.2023 р.                                 ___________  В.Куліш.  

        

Від admin

Залишити відповідь

You missed